søndag 27. mars 2011

Den største utfordingen er å få med lærerne

Jeg sitter nå og grubler på hvor mange lærere som  tenker over hva som skal til for å holde tritt med ungdommen når det gjelder digitale medier. Egentlig er jeg ikke så opptatt av å finne svaret i form av antall, men at vi som arbeider i skolen tar den digitale utviklingen på alvor. I dag leste jeg i Aftenposten om NRKs satsing på 10-12åringer i nettdramaserien MIA, som inneholder både bilder, blogg og videoer og har til nå 28 millioner treff. Bra noen av oss har engasjert seg i dette studiet :)

mandag 3. januar 2011

Digital kompetanse og norskfaget

Innenfor sammensatte tekster har jeg lyst til å vise til ett av temaene i norskplanen som handler om adaptasjon. Her mangler mange av norsklærere mye kompetanse.
Jeg var nylig på et kurs i vurdering av sammensatte tekster. Det viste seg at på dette området trenger mange kursing. Følgende link viser en av tekstene vi arbeidet med. Den utgjorde en del av en muntlig eksamen i norsk/vg3. Kanskje noen av dere har glede av å se på den og utfordre egen kunnskap om utvidet tekstbegrep:  http://www.youtube.com/watch?v=gJfHfsujvIY

torsdag 9. desember 2010

Nye utfordringer i undervisning og vurdering

Hovedgrunnen for at jeg meldte meg på dette studiet var egenutvikling i yrket. Neste begrunnelse henger nøye sammen med den første, å kunne bidra til å gjøre undervisningen mer tidsriktig og interessant.
Kommunikasjon går for seg på mange flere nivåer i dag enn det gjorde før. Dette vil jeg være en del av. I tillegg er det mulig jeg kan nå fram til/inspirere flere elever ved å kunne benytte flere innfallsvinkler for kommunikasjon.
Siden jeg underviser i tysk, fransk og norsk, håper jeg å kunne utvikle meg og bidra til større interesse blant elevene for fagene gjennom dette studiet.
Ved hjelp av bloggingen håper jeg at hjernen min kan jobbe ubevisst og at jeg med det kan få til større refleksjon rundt det vi skal jobbe med. Store ambisjoner? Først og fremst snakk om å tenke positivt :)